Wat is coaching?

 

Dit is een vorm van begeleiding om middels een gestructureerd gesprek wat zich richt op de vraagstelling van de ander. Het is een samenwerking tussen de coach en coachee. Samen wordt er in overeenstemming de (hulp) vraag, probleem(en) uitgediept en doelstellingen opgezet. Tevens wordt het proces  geëvalueerd.

Door samen met een coach dieper in te gaan op het denken, gedrag en gevoel en telkens een laagje dieper te gaan, kom je dichter bij de kern van het probleem. Dat biedt perspectief want als je de kern hebt van het probleem dan pas kun je naar een gewenste oplossing zoeken. Deze zoektocht kun je samen met je coach bewandelen. Een coach wandelt een klein stukje mee op de weg die jij bewandeld. 

 

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer je interesse hebt kun je mij een email sturen of telefonisch contact op nemen. Ik doe mijn best om binnen 24 uur een reactie te geven op de email. Ik kan je telefonisch of per email informatie verschaffen en je vragen beantwoorden.

Mocht je interesse hebben plannen we een oriëntatiegesprek in.

Vervolgens zal ik je per email of per post een intake formulier toesturen. Gelieve deze ingevuld te retourneren voorafgaand aan ons eerste gesprek. Aan de hand van het intakeformulier en het oriëntatiegesprek kunnen we beide beslissen of we met elkaar een coaching traject aangaan. Het gevoel moet voor beide goed zijn, dit is essentieel voor een goede coaching. 

 

Oriëntatiegesprek:

Wanneer je voor het eerst een afspraak met mij maakt, plannen we eerst een oriëntatiegesprek in., deze afspraak is telefonisch. We nemen in deze kennismaking jouw vragen door die je hebt alvorens je een besluit kunt nemen. Ik zal tijdens deze afspraak je informeren over de praktische zaken. Ook zal ik je vragen wat de reden is dat je mij gebeld of gemaild hebt. Je krijgt een intakeformulier toegestuurd per email ( of bij wens per post) welke we de volgende afspraak doornemen. 

Aan de hand van dit gesprek bespreken we samen het vervolg, welk coachtraject het best passend is. 

 

Vervolg coaching afspraken:

Besluit je om het coaching traject aan te gaan dan plannen we nieuwe afspraken in. We nemen hierbij alles mee wat tijdens het oriëntatiegesprek is besproken. We gaan dieper in op de (hulp) vraag. We stellen doelen op en zetten samen acties uit. 

Tijdens het coachtraject werk je aan de ontwikkeling van jezelf, leer je te reflecteren op je handelen. Wat zijn je krachten en wat zijn je valkuilen. Hoe bewust ben je van je handelen?  Je krijgt positieve steun, inzichten en feedback van mij. Bij de laatste coach sessie kijken we terug naar alle sessies. Wat heb je geleerd, hoe heb je het ervaren, wat neem je mee, hoe ga je je toekomst in? 

 

Follow- up gesprek:

In de coach trajecten  Basis+, Basis en Balans, en Natuur Basis en Balans zit  een follow- up gesprek(ken) bij in begrepen.  Deze gesprekken worden na een afgesproken periode ingepland. In deze gesprekken wordt besproken;

Hoe het met je gaat. Hoe staat het met de acties die je nog zou ondernemen. Waar loop je nog tegen aan. Wat wil je nog graag bereiken. Wat heb je nodig.
Deze gesprekken kunnen net dat extra zetje voor je zijn en worden vaak als waardevol beschouwd. 

De follow- up gesprekken zijn ook los mogelijk. 

 

Let op, de praktijk is op de 2e verdieping gevestigd, hiervoor moet je 2 trappen op. Mocht dit lichamelijk niet mogelijk zijn laat dat in een email of telefonisch aan mij weten dan kunnen we altijd kijken naar de mogelijkheden. 

 

Wil je weten wat de prijslijst.